Menu Zamknij

Regulamin

Regulamin świadczenia usług sklepu internetowego https://www.slupskaolejarnia.pl/sklep/

Słupska Olejarnia
Kamil Tomaszewski
ul. Wolności 37-38 box 83
76-200 Słupsk
NIP: 8391302228
e-mail: slupskaolejarnia@wp.pl
tel.: +48 731 599 477

§ 1

slupskaolejarnia.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Kamil Tomaszewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Słupska Olejarnia Kamil Tomaszewski z siedzibą w 76-200 Słupsk przy ul. Wolności 37-38 box 83, wpisaną do CEIDIG. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie slupskaolejarnia.pl.

§ 2

slupskaolejarnia.pl jest sklepem internetowym, za pośrednictwem którego użytkownicy mogą nabywać określone w ofercie produkty – oleje roślinne, opakowane w różnej pojemności zbiorniki (butelki).

§ 3
Dokonywanie zakupów za pośrednictwem slupskaolejarnia.pl wymaga zaakceptowania regulaminu, podania danych księgowych oraz teleadresowych oraz wykonanie prawidłowe płatności na rachunek bankowy 13 2340 0009 1120 4010 0002 4703 z podaniem numeru zamówienia oraz Imienia i Nazwiska zamawiającego.

Dokonywanie zakupów za pośrednictwem slupskaolejarnia.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.

Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§ 4

Aby złożyć zamówienie, należy wypełnić wskazany na podsumowaniu zamówienia formularz.

Konto na stronie nie jest wymagana i można określić w formularzu, przy pierwszym zamówieniu, czy chcemy założyć konto czy nie (poprzez pole zaznaczenia).

Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej (-ych) pozycji, wybór liczby egzemplarzy i kliknięcie znaku „kupuję”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.

Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie slupskaolejarnia.pl bez dodatkowej opłaty.

Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.

Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia.

§ 5

Zamawiający – konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a slupskaolejarnia.pl zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.

§ 6

W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.

Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek slupskaolejarnia.pl, który pokrywa związane z tym koszty.

Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, slupskaolejarnia.pl zareklamowany towar odsyła na własny koszt.

W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, slupskaolejarnia.pl informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi slupskaolejarnia.pl.